2 years ago

làm bằng đại học tôn đức thắng

làm bằng đại học chính quy hợp tác với giới doanh nghiệp, cho phép mình tiếp cận với nguồn đầu tư và những tài sản vô hình mà ngân sách công không đủ đáp ứng.
Tất nhiên cũng cần cả nh read more...2 years ago

làm bằng đại học giả tại đà nẵng

làm bằng đại học liên thông đảm bảo chuẩn đầu vào, thiếu hồ sơ đầu vào, liên thông kết liên sai quy định, không đúng đối tượng, mặc dầu có quyết định xác nhận tốt nghiệp của hiệu read more...